GPT-4o Her Şeyi Değiştirir!

Bebar Bilim
13 May 202411:26

TLDRBu video, GPT-4 adlı yeni bir yapay zeka teknolojisinin insan yaşamlarını nasıl dönüştürebileceğini ve ne tür etkiler yaratabileceğini anlatıyor. Video, GPT-4'ün öğrencilerin akademik problemlerini çözmelerine yardımcı olabileceği, insanlara kodlama konusunda rehberlik edebileceği ve hatta gerçek zamanlı çeviri sağlayabileceği gibi birçok farklı alanda kullanılabileceğini gösteriyor. Ayrıca, GPT-4'ün doğal konuşma akışında bir iletişim sağlayabileceği ve kullanıcıların sorunlarını daha hızlı ve etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olabileceği vurgulanıyor. Video, teknolojinin geleceği ve potansiyel olarak herkesin hayatına nasıl katkıda bulunabileceği konusunda heyecanlı ve umutlu bir tondadır.

Takeaways

 • 📈 GPT-4, teknolojik alanda büyük bir ilerleme olarak sunuluyor ve birçok alanda kullanılabilecek yenilikçi özellikler sunuyor.
 • 👨‍👦 Bir ebeveyn ve çocuğun matematik problemini çözme örneği, GPT-4'ün interaktif ve yönlendiren bir öğretici olarak nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.
 • 👀 GPT-4, görme ve duyma yeteneğine sahip olup, kullanıcılarla gerçek zamanlı ve doğal bir iletişim kurabiliyor.
 • 🧥 GPT-4, kullanıcının görsel ipuçlarını kullanarak sohbete dahil olana kadar anlayışlı bir şekilde yorum yapabiliyor.
 • 💬 GPT-4'ün sohbet akışı, bekleme arasız ve akıcı, kullanıcılarla gerçek zamanlı bir etkileşim sunuyor.
 • 🧐 GPT-4, kullanıcıların özel bir hocası gibidir ve herhangi bir konuda yardım etmeye hazır.
 • 👓 GPT-4, kullanıcının yaşını anlayarak ve kişiselleştirilmiş bir şekilde etkileşime girerek, kullanıcılarla samimi bir iletişim kurabiliyor.
 • 💻 GPT-4, kodlama problemleri gibi teknik konularda da kullanıcılara yardımcı olabilir ve kod analizi ve hata bulma konusunda kullanışlıdır.
 • ⏱️ GPT-4'ün sunacağı zaman kazancı ve verimlilik artışı, yazılımcıların ve diğer profesyonellerin işlerini daha etkileşimli ve üretken hale getireceği anlamına geliyor.
 • 🌐 GPT-4, gerçek zamanlı çeviri gibi ek özellikler sunarak, küresel iletişimi daha da kolaylaştırabilir.
 • 🆓 GPT-4, ücretsiz olarak kullanıma sunulacak ve herkesin yararlanabileceği bir araç olacak, ancak sesli asistanlik gibi bazı özellikler ücretli sürüme özel olabilir.

Q & A

 • GPT-4, matematik problemlerini çözmenin yanı sıra, öğrencilere nasıl bir yardımcı olabilir?

  -GPT-4, öğrencilere doğru yönlendirerek ve soruları sormayarak doğru cevapları bulmalarına yardımcı olabilir. Örneğin, bir öğrencinin matematik problemini çözmesi için soruları sorarak doğru yönde ilerlemelerine yardımcı olabilir.

 • GPT-4'ün öğrencilerle etkileşiminde ne kadar doğal ve akıcı olduğunu belirtiyorlar?

  -GPT-4'ün öğrencilerle etkileşimi, gerçek bir sohbet gibi akıcı ve doğaldır. Bu, önceki modellerde bulunmayan bir özelliktir ve kullanıcıların GPT-4 ile etkileşime girmelerini kolaylaştırır.

 • GPT-4'ün görme ve duyma yetenekleri ile ne tür etkileşimler mümkün hale geliyor?

  -GPT-4, görme ve duyma yetenekleriyle öğrencilerle daha etkileyici ve etkili bir iletişim kurabilir. Örneğin, öğrencilerin bir problemle ilgili bir video paylaştığında, GPT-4 bu videoyu analiz edebilir ve öğrencilerle bu konuda etkileşime geçebilir.

 • GPT-4'ün yeni özelliklerinden biri olan gerçek zamanlı çeviri nasıl çalışır?

  -GPT-4'ün gerçek zamanlı çeviri özelliği, kullanıcının farklı dillere ait konuşmaları anlayarak ve anlamlarını diğer dillere çevirerek, küresel iletişimi kolaylaştırır.

 • GPT-4'ün hafıza özelliği ile ne tür etkileşimler mümkün hale geliyor?

  -GPT-4'ün gelişmiş hafıza özelliği sayesinde, daha önce yapılan konuşmaları hatırlayarak ve bunları yeni konuşmalara bağlayarak, daha kişiselleştirilmiş ve anlamlı bir etkileşim sunabilir.

 • GPT-4'ün kullanıma sunulması ile ne tür değişiklikler bekleniyor?

  -GPT-4'ün kullanıma sunulması, herkesin özel bir hocası ve asistanı olabilmesine olanak sağlayarak, eğitim ve iş hayatında büyük bir değişiklik getirebilir.

 • GPT-4'ün kodlama problemleri ile ilgili olarak nasıl yardımcı olabilir?

  -GPT-4, kodlama problemleri ile ilgili olarak, kodları analiz edebilir, sorunları belirleyebilir ve bu sorunlarla ilgili yorumlar yapabilir. Bu sayede yazılımcıların ve diğer profesyonellerin işlerini daha verimli hale getirebilir.

 • GPT-4'ün geliştirilmesi sırasında hangi dillerde deney yapılmış?

  -GPT-4'ün geliştirilmesi sırasında, 50'den fazla dilde deney yapılmış ve bu diller arasında Türkçe de bulunmaktadır.

 • GPT-4'ün sesli asistan kısmı hakkında ne kadar emin olabiliriz?

  -GPT-4'ün sesli asistan kısmıyla ilgili emin olmak zordur. Bu özellik, özellikle ücretli hizmetlerde bulunabilir ve genişletilmiş dil desteği sunulmaktadır.

 • GPT-4'ün performansının ne kadar iyi olduğunu belirtiyorlar?

  -GPT-4'ün performansı, önceki sürümlerden önemli ölçüde iyileştirilmiştir ve daha hızlı, daha doğru ve daha akıcı bir iletişim sağlayabilir.

 • GPT-4'ün geleceği hakkında ne tür düşünceler var?

  -GPT-4'ün geleceği ile ilgili, teknolojinin hayatımızı nasıl değiştireceği ve yeni kapıların açılacağı hakkında düşünceler bulunmaktadır. Bu açıdan, GPT-4'ün potansiyeli ve etkileri büyük bir heyecan kaynağıdır.

 • GPT-4'ün özelliklerinden bahsederken, neden 'inanılmaz' ifadesini sıklıkla kullanıyorlar?

  -GPT-4'ün özelliklerinden bahsederken 'inanılmaz' ifadesini sıklıkla kullanılır çünkü bu özellikler, teknolojik gelişme açısından büyük bir atılım ve yenilik olarak görülmektedir. Bu nedenle, bu ifade, GPT-4'ün sunduğu yenilikleri vurgulamak için kullanılır.

Outlines

00:00

🤖 Exciting Features of the New GPT Model

The video script starts with the speaker's excitement about the latest announcement of a new GPT model, which they watched just before creating the video. They are eager to share several examples of the capabilities of this new AI, including a situation where a father hires a tutor to help his son with math without giving away the answers, guiding him to find the solution himself. This example showcases the AI's ability to interact in real-time, understand context, and provide constructive feedback, emphasizing the AI's enhanced visual and interactive capabilities.

05:11

🗣 Advanced Interaction and AI Capabilities

This section describes how the new GPT model offers a more natural and seamless interaction, almost as if talking to another human. The AI now possesses capabilities like understanding and analyzing coding problems shared via screen, providing assistance without taking over the tasks completely. The AI's ability to engage in real-time translation and interpret visual information from videos further highlights its advanced understanding and interaction skills. The script mentions an upgrade to the AI that allows it to remember past conversations, enhancing its ability to engage more personally and effectively.

10:13

🌍 Transformative Impact of Personal AI Assistants

The final paragraph reflects on the potential life-changing impacts of the new AI model, encouraging viewers to think about how these advancements could alter their lives. The speaker hints at the enhanced memory capabilities of the AI, allowing it to recall previous interactions, which could redefine personal relationships with technology. The script concludes with the speaker expressing a desire to explore more about the opportunities opened by this technology in future discussions.

Mindmap

Keywords

💡GPT

GPT, 'Generative Pre-trained Transformer'ın kısaltmasıdır ve yapay zeka alanında kullanılan bir dil modelidir. Bu videoda, GPT'nin yeni versiyonunun, özellikle eğitim, kodlama ve matematik problemleri çözme gibi alanlarda insanları nasıl etkilediğini ve yardımcı olabileceğini anlatılıyor.

💡Eğitim

Eğitim, bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirme sürecidir. Videoda, GPT'nin öğrencilere matematik problemlerini çözme konusunda rehberlik etme ve yardım etme potansiyeli vurgulanmaktadır.

💡Kodlama

Kodlama, bilgisayar programları oluşturmak için kullanılan bir dil veya metoddur. Videoda, GPT'nin kodlama problemlerini çözmek ve kod analiz etmek için kullanılabileceği gösterilmektedir.

💡Yardımcı

Yardımcı, bir problemin veya görevin üstesinden gelmek için yardım eden bir şey veya kişi anlamına gelir. Videoda GPT, kullanıcılarına çeşitli konularda rehberlik ve yardım sunarak yardımcıdır.

💡Omni

Omni, her şeye hakim olan ve her şeyi yapabilen anlamına gelen bir sözcüktür. Videoda GPT'nin 'Omni' öneki ile yeni bir versiyonunun, görme, duyma ve konuşma gibi çok yönlü yetenekler kazandığını belirtilmektedir.

💡Gerçek Zamanlı

Gerçek Zamanlı, bir işlemin veya olayın gerçekleştiği anda takip veya işleme edilebilir anlamına gelir. Videoda GPT'nin yeni versiyonunun, insanlarla gerçek zamanlı bir iletişim sağlayabileceği ve hızlı bir akışta konuşmaya benzediğini anlatılıyor.

💡Hafıza Özelliği

Hafıza Özelliği, bir sistemin önceki etkileşimleri veya olayları hatırlaması ve bunları temel alarak daha doğru veya uygun yanıtlar vermesidir. Videoda GPT'nin hafıza yeteneğinin geliştirildiğini ve bu sayede daha kişiselleşmiş hizmetler sunabileceği vurgulanmaktadır.

💡Çeviri

Çeviri, bir dilden diğerine mesajın anlamını koruyarak metnin aktarılmasıdır. Videoda GPT'nin yeni versiyonunun gerçek zamanlı çeviri sağlayabileceği ve bu sayede farklı dillere hitap edebileceği belirtilmektedir.

💡Yazılımcı

Yazılımcı, yazılım geliştiren ve bilgisayar programları oluşturan bir profesyoneldir. Videoda GPT'nin yazılımcıların işini daha verimli hale getireceği ve yeni seviyeler攀登ebileceği anlatılmaktadır.

💡Sesli Asistan

Sesli Asistan, ses komutları kullanarak bilgisayar cihazlarını veya uygulamalarını kontrol etmenizi sağlayan teknolojidir. Videoda GPT'nin sesli asistanlık hizmetinin geleceği ve bu hizmetin kullanıcılar için ne gibi faydalar sağlayabileceği tartışılmaktadır.

💡Kişisel Asistan

Kişisel Asistan, bireysel ihtiyaçları karşılamak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bir kişiye özel olarak hizmet eden bir sistem veya programdır. Videoda GPT'nin kişisel asistan olarak hizmet verebilir ve kullanıcılarının yaşamlarını değiştirebileceği ifade edilmektedir.

Highlights

GPT-4, her şeyi değiştirecek.

Türkiye'de sunulan üç sağlık teknolojisi.

GPT duyurusunu izledikten sonra heyecanlıyım.

Video, teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor.

Bir baba, oğluna matematik problemini çözme konusunda yardımcı olmaya çalışıyor.

GPT, öğrencinin doğru cevap verebilmesine yardımcı oluyor.

GPT 4, görme ve duyma yeteneğine sahip.

GPT, öğrencinin hatasını olumlu bir şekilde ele alır.

Herkesin özel bir hocası var gibi.

GPT 4, doğal ve akıcı bir konuşma akışına sahip.

GPT, kullanıcının sesli komutlar vermesi olmadan da anlayabiliyor.

GPT, kullanıcının görüntüleyeceği bir şeyi anlayarak yorum yapabilir.

GPT, kodlama problemleri ve kod analizi konusunda yardım edebilir.

GPT, yazılımcılar ve diğer profesyoneller için zaman kazandırabilir.

GPT, gerçek zamanlı çeviri hizmeti sunuyor.

GPT 4, 3.5 ile 4 arasındaki büyük farkları kapatıyor.

GPT 4, ücretsiz olarak herkese sunulacak.

50'den fazla dilde geliştirme yapılmıştır.

GPT, kullanıcıların hayatlarını büyük ölçüde değiştirebilecek.

GPT, hafıza özellikleri geliştirilmiştir.