OpenAI ra mắt GPT-4o: xử lý tốt hình ảnh, video, giọng nói, free vẫn xài được

Duy Luân Dễ Thương
13 May 202408:42

TLDROpenAI vừa giới thiệu một mô hình AI mới mang tên GPT-4o, với 'o' đại diện cho 'omni', cho thấy tính đa năng của mô hình này. GPT-4o không chỉ xử lý văn bản, mà còn xử lý hình ảnh, video và giọng nói, mở ra các khả năng sử dụng mới. Tính năng này cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp với mô hình bằng giọng nói, yêu cầu dịch hoặc giải bài toán toán học. GPT-4o cũng có thể sử dụng camera điện thoại để phân tích hình ảnh và cung cấp phản hồi ngay lập tức. Mô hình này còn được tích hợp vào một desktop app mới cho Mac OS, có khả năng đọc nội dung màn hình và giúp người dùng với các tác vụ như phân tích mã hoặc hình ảnh. Ngoài ra, GPT-4o còn có thể hỗ trợ cho người khiếm thính thông qua chat trên điện thoại. Tính năng này sẽ được mở rộng cho người dùng miễn phí, mặc dù có giới hạn số lượng tin nhắn. Hi vọng trong tương lai, GPT-4o sẽ trở nên phổ biến và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.

Takeaways

 • 🚀 OpenAI đã giới thiệu mô hình AI mới có tên GPT-4o, với 'o' đại diện cho 'omni', cho thấy tính đa năng.
 • 📈 GPT-4o không chỉ xử lý văn bản, mà còn xử lý hình ảnh, video và giọng nói, mở rộng khả năng sử dụng.
 • 💬 Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với GPT-4o bằng giọng nói, yêu cầu dịch hoặc even hát.
 • 📱 GPT-4o có thể sử dụng camera điện thoại để ghi nhận và phân tích hình ảnh thực tế ngay lập tức.
 • 🔍 Trước đây, xử lý hình ảnh và video yêu cầu sử dụng các mô hình riêng biệt, nhưng GPT-4o đã hợp nhất chúng.
 • ⚡ GPT-4o hoạt động nhanh hơn so với các phiên bản trước, với tốc độ phản hồi tức thì cho cả văn bản và giọng nói.
 • 🖥 OpenAI cũng đã ra mắt desktop app mới cho Mac OS, dự kiến sẽ có phiên bản dành cho Windows.
 • 📱 GPT-4o có thể giúp người dùng học toán hiệu quả bằng cách dắt họ qua từng bước giải quyết vấn đề.
 • 👁 Desktop app mới có khả năng xem và phân tích nội dung trên màn hình người dùng, mở rộng khả năng ứng dụng.
 • 👂 GPT-4o còn có thể hỗ trợ người khiếm thính bằng cách thông dịch và giúp theo dõi các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày.
 • 🆓 GPT-4o sẽ được mở rộng cho tất cả người dùng, bao gồm cả người dùng miễn phí, mặc dù có giới hạn số lượng tin nhắn.
 • 🌐 Bộ xử lý đang được cập nhật dần cho người dùng ở các khu vực và quốc gia khác nhau, với mong muốn trở nên toàn cầu.

Q & A

 • OpenAI đã công bố mô hình AI mới có tên là gì?

  -OpenAI đã công bố mô hình AI mới tên là GPT-4o, trong đó 'o' đại diện cho 'omni'.

 • GPT-4o có khả năng xử lý những loại dữ liệu nào?

  -GPT-4o có khả năng xử lý văn bản, hình ảnh, video và giọng nói.

 • Theo bản đồ, GPT-4o có tính năng nào đặc biệt giúp người dùng?

  -GPT-4o có thể nói chuyện trực tiếp bằng giọng nói, dịch trực tiếp, hát bài hát, sử dụng camera điện thoại để phân tích hình ảnh và có thể chạy nhanh hơn so với các phiên bản trước.

 • OpenAI đã giới thiệu desktop app cho hệ điều hành nào?

  -OpenAI đã giới thiệu desktop app cho Mac OS và có thể sử dụng trên nền web, Android và iOS.

 • GPT-4o có thể giúp đỡ người khiếm thính bằng cách nào?

  -GPT-4o có thể hỗ trợ người khiếm thính bằng cách sử dụng camera điện thoại để thông báo về các sự kiện xung quanh người dùng, ví dụ như thông báo khi taxi sắp đến.

 • GPT-4o có tính năng tương tác trực tiếp với người dùng như thế nào?

  -GPT-4o cho phép người dùng nói chuyện trực tiếp với nó, có thể được sử dụng để giải toán, hướng dẫn học tập hoặc giải thích hình ảnh và video.

 • GPT-4o có phân biệt gì giữa phiên bản miễn phí và GPT Plus?

  -Phiên bản miễn phí của GPT-4o sẽ có giới hạn nhất định về số lượng tin nhắn có thể chat trong mỗi ngày, trong khi GPT Plus với giá 20 đô mỗi tháng sẽ có số lượng tin nhắn cao hơn gấp năm so với phiên bản miễn phí.

 • GPT-4o đang được cập nhật và mở rộng cho người dùng ở những khu vực nào?

  -GPT-4o đang được cập nhật dần cho người dùng ở các khu vực và quốc gia khác nhau, tuy nhiên, tài khoản của người phát triển trong các nước như Mỹ và Việt Nam chưa được kích hoạt tính năng này.

 • Làm thế nào để người dùng có thể trải nghiệm tính năng của GPT-4o?

  -Người dùng có thể tải ứng dụng desktop hoặc sử dụng trên nền web, Android, iOS để trải nghiệm tính năng của GPT-4o.

 • GPT-4o có thể giúp trong việc học toán học không?

  -Có, GPT-4o có thể giúp học toán học bằng cách gợi ý các bước giải quyết cho các phương trình toán học và hướng dẫn người dùng từng bước một.

 • GPT-4o có thể đọc và phân tích mã nguồn và biểu đồ dữ liệu trên màn hình máy tính không?

  -Vâng, GPT-4o có khả năng đọc và phân tích mã nguồn, hình ảnh và biểu đồ dữ liệu trên màn hình máy tính nếu người dùng cho phép ứng dụng truy cập vào màn hình của họ.

 • GPT-4o có thể kết hợp hình ảnh và văn bản như thế nào?

  -GPT-4o có thể được yêu cầu kết hợp hình ảnh và văn bản, ví dụ như hiển thị đoạn văn bản trên hình ảnh, tạo ra phiên bản đẹp hơn của hình ảnh đang hiển thị trên màn hình.

Outlines

00:00

🚀 Introduction to Open AI's New Model: GPT-4O

Open AI has introduced a new AI model named GPT-4O, where the 'O' stands for 'omni', signifying its ability to process not just text but also images, videos, and audio. This model represents a significant leap from previous models, offering real-time responses and the ability to interact through voice. It can perform tasks such as direct conversation, translation, and even singing. Additionally, it can utilize a smartphone camera to analyze images in real-time. The model is also faster and more efficient than its predecessors, with nearly instantaneous response times. Open AI has also released a desktop app for Mac OS, with a potential Windows version in the future, allowing users to experience the model's capabilities through a more integrated system.

05:01

🌟 Enhanced Utility and Applications of GPT-4O

GPT-4O is designed to be more useful and natural, expanding the ways AI can be used in everyday life. It can be integrated into chat apps on iPhones or Android devices, using the camera to analyze surroundings and assist with tasks like solving mathematical equations. The model can guide users through problem-solving steps, offering a new approach to education and learning. It can also read and analyze code and images on a user's screen, suggesting improvements or modifications. Furthermore, GPT-4O can assist the hearing-impaired by describing surroundings or events, and it can provide real-time updates, such as notifying users when a taxi is approaching. The model is being rolled out gradually to users in different regions and countries, with a free version offering limited daily message capabilities and a GPT Plus version providing higher limits for a monthly fee.

Mindmap

Keywords

💡GPT-4o

GPT-4o là tên của một mô hình AI mới được giới thiệu bởi OpenAI. 'O' trong tên đại diện cho 'omni', cho thấy tính năng đa năng của mô hình này. GPT-4o không chỉ xử lý văn bản, mà còn có khả năng xử lý hình ảnh, video và giọng nói, mở ra các cách sử dụng mới cho AI.

💡Xử lý đa phương tiện

GPT-4o có khả năng xử lý đa phương tiện, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và giọng nói. Điều này giúp cho mô hình AI có thể ứng dụng rộng rãi hơn trong thực tế, từ dịch ngôn ngữ đến phân tích nội dung đa phương tiện.

💡Ứng dụng thực tế

GPT-4o có thể được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, giúp đỡ người dùng trong nhiều tình huống khác nhau, ví dụ như dịch ngôn ngữ, phân tích hình ảnh, hỗ trợ cho người khiếm thính, và nhiều hơn nữa.

💡Tốc độ phản hồi

GPT-4o được cho là có tốc độ phản hồi nhanh hơn so với các phiên bản trước, có thể xử lý và trả về kết quả ngay lập tức, đặc biệt là trong các tình huống yêu cầu xử lý đa phương tiện.

💡Ứng dụng trên thiết bị di động

GPT-4o có thể được tích hợp vào các ứng dụng trên điện thoại di động, cho phép người dùng tương tác với AI thông qua giọng nói hoặc hình ảnh, mở rộng khả năng sử dụng của AI trong môi trường di động.

💡Ứng dụng trên màn hình máy tính

GPT-4o cũng có thể hoạt động trên màn hình máy tính, giúp người dùng trong việc phân tích mã nguồn, hình ảnh hoặc bất kỳ nội dung nào đang hiển thị trên màn hình, tăng cường khả năng hỗ trợ trong công việc hàng ngày.

💡Hỗ trợ người khiếm thính

GPT-4o có thể giúp người khiếm thính bằng cách chuyển đổi giọng nói thành văn bản hoặc ngược lại, giúp họ có thể giao tiếp và hiểu nội dung xung quanh một cách dễ dàng hơn.

💡Ứng dụng miễn phí

GPT-4o sẽ được mở rộng cho tất cả người dùng, bao gồm cả người dùng miễn phí. Tuy nhiên, phiên bản miễn phí có giới hạn về số lượng tin nhắn hoặc yêu cầu mỗi ngày, so với gói dịch vụ trả phí có thể có nhiều tính năng hơn.

💡Phiên bản Desktop App

OpenAI cũng đã giới thiệu phiên bản Desktop App cho GPT-4o, cho phép người dùng tương tác với AI trên nền tảng Mac OS, với khả năng mở rộng đến Windows trong tương lai.

💡Hỗ trợ học tập

GPT-4o có thể trở thành một trợ lý học tập hiệu quả, giúp người dùng giải quyết các bài toán toán học hoặc các vấn đề liên quan đến học tập một cách tự nhiên và dễ dàng.

💡Tính năng tương tác

GPT-4o cho phép người dùng có thể tương tác với nó bằng giọng nói, có thể được sử dụng trong các tình huống như gọi taxi, hỏi về thời tiết, và nhiều hơn nữa, giúp tăng tính tiện ích và thân thiện của AI trong cuộc sống hàng ngày.

Highlights

OpenAI giới thiệu mô hình AI mới có tên GPT-4o, với 'o' đại diện cho 'omni'.

GPT-4o có khả năng xử lý văn bản, hình ảnh, video và giọng nói.

Model GPT-4o mở ra cách sử dụng khác so với các model AI trước đây.

GPT-4o cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp bằng giọng nói.

Nó có thể dịch và phản hồi ngay, kể cả khi yêu cầu nói chuyện, hát hoặc chúc mừng sinh nhật.

GPT-4o có thể sử dụng camera điện thoại để ghi nhận và phân tích hình ảnh thực tế.

Tốc độ phản hồi của GPT-4o rất nhanh, ngay cả với các tác vụ xử lý giọng nói.

OpenAI cũng ra mắt desktop app cho Mac OS, mong đợi phiên bản Windows.

GPT-4o trở nên hữu ích và tự nhiên hơn, mở ra cách sử dụng AI khác với những gì hiện nay.

Nó có thể giúp học tập một cách hiệu quả, dìu dắt người dùng qua từng bước để đạt được kết quả cuối cùng.

GPT-4o có thể sử dụng camera trên điện thoại để giúp giải quyết các bài toán học tập.

Desktop app của OpenAI có khả năng đọc và phân tích nội dung trên màn hình người dùng.

GPT-4o có thể hỗ trợ cho người khiếm thính bằng cách thông dịch và phản hồi lại yêu cầu của người dùng.

GPT-4o có thể kết hợp hình ảnh và văn bản để tạo ra nội dung mới.

GPT-4o sẽ được mở rộng cho tất cả người dùng, bao gồm cả người dùng miễn phí.

Phiên bản miễn phí có giới hạn số lượng tin nhắn, trong khi GPT Plus có nhiều quyền hơn với phí 20 đô/mês.

GPT-4o đang được cập nhật dần cho người dùng ở các khu vực và quốc gia khác nhau.

GPT-4o có thể ngắt lời và tiếp tục cuộc trò chuyện theo ý muốn của người dùng.