ChatGPT NEDİR & NASIL KULLANILIR 🔥 Chat GPT ile Kodlama

Tirendaz Akademi
24 Dec 202216:20

TLDRBu video, Chat GPT'nin ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini açıklıyor. Chat GPT, Open AI tarafından geliştirilen bir dil modeli ve kullanıcılarla doğal dil ile etkileşim kurabilen bir diyalog robotudur. Videoda, Chat GPT'nin sınırları, potansiyel olarak bazı meslekleri etkileyebilecek yetenekleri ve internet bağlantısı olmadan çalıştığını öğreniyoruz. Ayrıca, Chat GPT'nin veri bilimi, yazılım geliştirme ve veri görselleştirme gibi alanlarda nasıl kullanılabileceğine dair örnekler sunulmaktadır. Kullanıcılar, Chat GPT'yi web sitelerinden veri çekmek, makine öğrenmesi modelleri oluşturmak ve kod yazmak gibi çeşitli amaçlar için kullanabilir. Video, Chat GPT'nin gelecekteki iş dünyasındaki yeri ve insanları nasıl etkileyeceği konusundaki tartışmaları da ele alıyor.

Takeaways

 • 🔥 Chat GPT, internet üzerinde popülar bir dil modeli olan Open AI tarafından geliştirilmiştir ve birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.
 • 🚀 GPT-3.5 ailesine dayanır ve bu aile ile ilgili daha fazla bilgiyi Open AI'in web sitesindeki örneklerle bulabilirsiniz.
 • 🤖 Chat GPT, kod yazma ve kod hatalarını bulma gibi karmaşık görevleri yapay zeka ile uğraşanlar için şaşırtıcı bir araçtır.
 • 📚 Chat GPT, veri bilimi, yazılım geliştirme ve içerik üretme gibi alanlarda kullanılabilir.
 • ❓ Chat GPT her soruya cevap verebilir mi? Hayır, sınırları vardır ve bazı sorulara cevap veremez.
 • 🔍 Chat GPT, doğru cevaplar verebilir ancak kullanıcıların cevapların doğruluğunu kontrol etmeleri gerekir.
 • 🚫 Chat GPT, doğrudan internete bağlı değildir ve yeni verilerle sürekli öğrenmeye devam eder.
 • 🧐 Kullanıcılar, Chat GPT'ye herhangi bir konuda sorular sorabilir ancak bazı sorulara cevap alamayabilir.
 • 🌐 Google'ın yerini alacak mı? Şu anda değil, çünkü Google doğrudan cevaplar vermiyor, ancak kullanıcılarına doğru cevapları bulmalarına yardımcı olur.
 • 💼 Chat GPT, yazılım gibi bazı meslekleri bitirebilir mi? Hayır, yeni iş alanları yaratacak ve iş yüklerini azaltacaktır.
 • 📈 Chat GPT, veri biliminde, makine öğrenmesi modelleri kurmak, veri görselleştirme yapmak ve web sitelerinden veri toplamak gibi birçok işlevi yerine getirebilir.

Q & A

 • Chat GPT nedir ve nasıl kullanılır?

  -Chat GPT, Open AI tarafından geliştirilen bir dil modeli ve diyalog robotudur. İnsan dilini taklit ederek ve cevap verebilme yeteneğine sahip olup, kod yazma, veri bilimi ile ilgili sorular yanıtlama, web sitelerinden veri çekme ve hatta şiir yazma gibi çeşitli görevleri yerine getirebilir. Şu an için ücretsiz olarak kullanılabilmekte ancak gelecekte ücretli hale gelebilir.

 • Chat GPT'nin sınırları nelerdir?

  -Chat GPT, internete bağlı olmadığı için gerçek zamanlı hava durumu gibi güncel bilgilere sahip olmayabilir. Ayrıca, verdiğiniz kodda hatalar olabilir ve doğru cevaplar vermesi garanti edilmez. Kullanıcıların cevapların doğruluğunu kontrol etmeleri gerekmektedir.

 • Chat GPT, Google'ın yerine mi geçecek?

  -Şu anda değil. Google, kullanıcı sorularına doğrudan cevap vermiyor ancak ilgili cevaplara ulaşmak için linkler sunar. Chat GPT ise doğrudan cevaplar verebilir ancak bu cevaplar her zaman doğru olmayabilir ve kontrol edilmesi gerekir.

 • Chat GPT hangi meslekleri bitirebilir mi?

  -Chat GPT, yazılım gibi bazı mesleklerdeki gereksiz iş yüklerini alabilir ancak bu mesleklerin ortadan kalktığı söylenmemektedir. Yeni iş alanları ve meslekler yaratabileceği düşünülmekte ve mevcut meslekler yerine yeni yetenekler ve işlevler geliştirilebilir.

 • Chat GPT ile nasıl bir web sitesi yapılabilir?

  -Chat GPT, web sitesi yapımında kod yazma konusunda yardımcı olabilir. Örneğin, Python ile bir sayının faktöriyelini bulan bir fonksiyon kodlayabilir veya web sitesi için başlıklar önerebilir.

 • Veri görselleştirme için Chat GPT nasıl kullanılabilir?

  -Chat GPT, veri görselleştirme yapmak için kod yazma konusunda yardımcı olabilir. Örneğin, penguenlerin para uzunluklarının cinsiyete göre dağılımını gösteren bir hidrokram veya kutu grafiğini kodlayabilir.

 • Chat GPT ile veri biliminde nasıl kullanılabilir?

  -Chat GPT, veri bilimi projeleri için makine öğrenme modelleri kurmak, veri setlerini yüklemek ve parçalamak, skor hesaplamak gibi çeşitli görevlerde yardımcı olabilir.

 • Chat GPT ile web sitelerinden veri nasıl çekilir?

  -Chat GPT, web scraping için kod yazma konusunda yardımcı olabilir. Örneğin, bir kitapçılık sitesindeki kitap isimlerini ve fiyatları toplamak için kodlar yazabilir.

 • Chat GPT, neden şu an ücretsiz olarak sunduğunu açıkladı mı?

  -Evet, Open AI, kullanıcılar üzerinden Chat GPT'yi test etmek ve güçlü ve zayıf yönlerini görmek için şu an ücretsiz olarak sunduğunu açıkladı.

 • Chat GPT ile ilgili daha fazla örnek ve bilgiye nereden ulaşabilirim?

  -Chat GPT ile ilgili daha fazla örnek ve bilgiye, Open AI'nin web sayfasından veya Chat GPT dersinde, örneklerle ilgili olarak sunulan kanallardan ulaşabilirsiniz.

 • Chat GPT'nin gelecekte nasıl gelişebileceğine dair tartışmalar var mıdır?

  -Evet, insanlar Chat GPT'nin Google'ı tahtından eder mi edemeyeceğine, yazılım gibi bazı meslekleri öldürür mü gibi konulara dair tartışmaktadır.

 • Chat GPT, neden yeni meslekler yaratabilir?

  -Chat GPT ve benzeri yapay zeka uygulamaları, mevcut iş alanlarını yeniden şekillendirerek yeni iş alanları ve meslekleri yaratabileceği için teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni meslekler ortaya çıkabilir.

Outlines

00:00

🤖 Introduction to Chat GPT and its Impact

The first paragraph introduces the viral nature of Chat GPT, a language model developed by Open AI, and discusses the public's speculation about its potential to replace Google. It highlights the model's capabilities, such as generating responses to various questions and correcting code errors. The paragraph also mentions the limitations of Chat GPT, emphasizing the need for users to verify the accuracy of its responses. It concludes with an invitation to explore more about Chat GPT through a video that will answer common questions and demonstrate creating an application without coding.

05:00

🔍 Exploring Chat GPT's Capabilities and Limitations

The second paragraph delves into the types of questions Chat GPT can answer, including solving code errors and providing information on scientific theories. It contrasts Chat GPT's direct responses with Google's approach of providing links to relevant answers. The paragraph also discusses the potential impact of AI on various professions, suggesting that while some jobs may be automated, new opportunities will arise. It ends with a call to action for viewers to share their thoughts on whether Chat GPT could replace Google in the comments section.

10:01

📈 Utilizing Chat GPT for Data Visualization and Machine Learning

The third paragraph showcases how Chat GPT can be used for data visualization and machine learning tasks without requiring users to write code. It provides examples of generating statistical graphs and building a Random Forest model using popular libraries. The paragraph also demonstrates how to scrape data from a website using Python and Beautiful Soup, highlighting the versatility of Chat GPT in assisting with various data-related tasks.

15:03

🌐 Scraping Web Data with Chat GPT

The fourth paragraph focuses on the practical application of Chat GPT for web scraping. It illustrates the process of extracting book titles and prices from a website using Python code provided by Chat GPT. The paragraph emphasizes the ease of use and the wide range of possibilities with Chat GPT, from simple tasks to complex data manipulations. It concludes with an invitation for viewers to ask questions about Chat GPT in the comments and to stay tuned for more videos on the topic.

Mindmap

Keywords

💡Chat GPT

Chat GPT, bir dil modelidür ve bir diyalog robotu olarak tanıtılmıştır. Bu, insan dilini taklit ederek ve cevap verebilme yeteneğine sahip olan bir yapay zeka uygulamasıdır. Videoda, Chat GPT'nin internete bağlı olmadan eğitilmiş kalıplara dayalı cevaplar sunabilme yeteneğinden ve kullanıcıların bu uygulamayla etkileşim kurabilmelerinden bahsedilmiştir.

💡Yapay Zeka

Yapay Zeka (AI), insan zekasının birçoğu özelliklerini ve yeteneklerini bir bilgisayar programı veya robot tarafından simüle etmeye çalıştığı bir alantıdır. Videoda, Chat GPT'nin AI alanında gelişmiş bir teknoloji olduğunu ve bu teknolojinin çeşitli sektörlerde nasıl kullanılabileceğine dair örnekler verilmiştir.

💡Kodlama

Kodlama, bilgisayar programları oluşturmak için kullanılan bir süreçtir. Videoda, Chat GPT'nin kod yazma sürecini basitleştirdiği ve kullanıcıların kendi kodlarınıChat GPT'den nasıl alabilecekleri gösterilmiştir.

💡Veri Bilimi

Veri bilimi, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların çıkarılmasını içeren bir disiplindir. Videoda, Chat GPT'nin veri bilimi projelerine nasıl yardımcı olabileceği ve kullanıcıların veri görselleştirmelerini istemesi veya makine öğrenmesi modelleri oluşturması için Chat GPT'yi kullanabilecekleri örnekleri gösterilmiştir.

💡Web Scraping

Web scraping, internet üzerindeki verileri otomatik olarak toplamak için kullanılan bir tekniktir. Videoda, Chat GPT'nin web scraping ile ilgili kodları nasıl sağlayabileceği ve kullanıcıların bir web sitesindeki verileri nasıl toplayabilecekleri gösterilmiştir.

💡Makine Öğrenmesi

Makine öğrenmesi, bilgisayarların verileri kullanarak kendiliğinde öğrenme yeteneğine sahip olmaları için kullanılan bir AI alt dalıdır. Videoda, Chat GPT'nin makine öğrenmesi modelleri oluşturmak için kodlar ürettiği ve bu sayede veri bilimcileri için işleri kolaylaştırdığı anlatılmıştır.

💡Veri Görselleştirme

Veri görselleştirme, verileri图表 veya grafikler şeklinde sunarak, anlaması daha kolay hale getirir. Videoda, Chat GPT'nin veri görselleştirme için kodlar ürettiği ve kullanıcıların bu kodları kullanarak verileri görsel olarak nasıl analiz edebilecekleri gösterilmiştir.

💡Random Forest

Random Forest, makine öğrenmesinde kullanılan bir sınıflandırma ve regresyon yöntemidir. Videoda, Chat GPT'nin kullanıcıların Random Forest modelini kullanarak veri setlerini analiz etmeleri için kod ürettiği örnekleri gösterilmiştir.

💡Google

Google, videoda karşılaştırmalı olarak kullanılarak Chat GPT'nin potansiyel olarak Google'ın yerini alabileceği tartışılmıştır. Google, kullanıcı sorularına doğrudan cevap vermeyen ancak ilgili sonuçları sunarak kullanıcıların kendi cevaplarını bulmalarına yardımcı olan bir arama motoru olarak tanıtılır.

💡İşletmeler ve Meslekler

Videoda, yapay zeka ve Chat GPT'nin mevcut mesleklerin değişeceği ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağı konusunda bahsedilmiştir. Bu, teknolojinin ilerlemesi ve yapay zekanın iş dünyasındaki etkisiyle ilgilidir.

💡Örnek Olarak Kullanım

Video boyunca, Chat GPT'nin çeşitli senaryolarda nasıl kullanılabileceğine dair örnekler verilmiştir. Örneğin, YouTube videoları için başlıklar üretme, kod yazma, veri görselleştirme, web scraping ve makine öğrenmesi modelleri oluşturmak gibi farklı kullanımlar gösterilmiştir.

Highlights

Chat GPT, Google'a alarm vermiş ve insanların tartışmasına neden olan bir dil modeli.

Chat GPT, Open AI tarafından geliştirilen ve 2020 yılından bu yana popülariteyle artan bir yapay zeka uygulamasıdır.

Chat GPT, kod yazma ve kod hatalarını bulma gibi karmaşık görevlerde başarılıdır.

Chat GPT, internete bağlı olmadan eğitilmiş bir model ve mevcut verilerle sınırlıdır.

Chat GPT, veri bilimi, yazılım ve içerik üretme gibi alanlarda kullanılabilir.

Chat GPT, bir web sitesine veri çekmek için kod yazmak zorunda kalmadan kullanılabilir.

Chat GPT, gelecekteki一些事情 hakkında doğru cevap veremeyen bir yapay zekadır.

Chat GPT, kullanıcıların doğru cevapları bulmalarına yardımcı olmak için internet verilerini kullanır.

Chat GPT, bir dil modeli olarak, insan dilini taklit edebilir ve kullanıcılarla konuşabilir.

Chat GPT, Google'ın yerine geçemeyeceğine dair tartışmalara yol açmıştır.

Chat GPT, yazılım ve meslek alanlarında yeni iş alanları yaratabilir.

Chat GPT, YouTube video başlıkları, yemek tarifleri ve ev dekorasyonu gibi günlük hayattaki kullanımları da kapsar.

Chat GPT, veri görselleştirme yapmak için kod yazma becerilerine sahip.

Chat GPT, veri biliminde makine öğrenme modelleri kurmak için kullanılabilir.

Chat GPT, web sitelerinden verileri toplamak için kullanılabilir.

Chat GPT, kullanıcıların veri bilimi projeleri için kod yazmak yerine doğrudan çözümler sunabilir.

Chat GPT, kullanıcıların verileri kolayca web sitelerinden çekmelerine olanak tanır.

Chat GPT, kullanıcıların veri bilimi ve yapay zeka projeleri için güçlü bir araçtır.