GPT-4 NASIL KULLANILIR 🔥 Yapay Zekada Devrim

Tirendaz Akademi
18 Mar 202314:36

TLDRGPT-4, yapay zeka dünyasında devrim yaratan bir model olarak tanıtıldı. Bu model, metin ve görsel verileri işleyebilen çoklu modeldir ve kullanıcıların isteklerine göre kodlar üretebilir. Örnek olarak, bir web sitesi şablonunun fotoğrafını kullanarak renkli bir web sitesini oluşturabilir veya bir oyunun kodlarını söyleyerek oyunu yaratabilir. GPT-4, Google'ın 2017 yılında geliştirdiği Transformers mimarisine dayanır ve insan seviyesinde görevler yerine getirebilir. Ancak, modelin bazı limitleri de bulunmaktadır. GPT-4'ün kullanımı için OpenAI'ye abone olmak ya da bekleme listesine katılmak gerekir. Ayrıca, Bing gibi arama motorlarında da kullanılabilir. Fiyatlandırma, token başına hesaplanır ve GPT-4 diğer modellerden daha pahalı olsa da, gücü ve doğruluğu ile bu fiyat farkının değer olduğunu göstermektedir.

Takeaways

 • 🚀 GPT-4, yapay zeka alanında devrim yaratan yeni bir modeldir ve çoklu model yapısına sahip, metin ve görsel verileri işleyebilir.
 • 🌐 GPT-4, web sitesi tasarımı gibi görsel şablonlara göre kod üretebilir ve oyun geliştirme gibi metinsel verilerle de çalışabilir.
 • 📈 GPT-4, 2017 yılında Google Brain tarafından geliştirilen Transformers mimarisine dayanır ve bu mimari dil çevirisi gibi karmaşık görevlerde başarılıdır.
 • 🔍 GPT-4, önceki versiyonlardan daha güçlüdür ve internetteki büyük verileri kullanarak eğitilmiştir.
 • 📊 GPT-4, insan seviyesinde akademik ve profesyonel sınavlarda başarılı olabilmekte; bazı durumlarda %100'e yakın başarı elde etmektedir.
 • 📈 GPT-4'ün parametre sayısı GPT-3.5'ten yaklaşık 500 kat daha fazla, bu da modelin büyük ve güçlü olduğunu gösterir.
 • 🤖 GPT-4, karmaşık sohbetlerde daha güvenilir, kreatif ve nüanslıdır.
 • 📚 GPT-4, metin ve görsel verilerle çalışarak makaleleri özetleyebilir ve görseldeki metinleri algılayarak anlamlı bilgiler sunabilir.
 • 💰 GPT-4'e erişim, ücretli abonelik veya bekleme listesine katılım通过对来实现, ve Open AI tarafından sunulan API aracılığıyla da kullanılabilir.
 • 💵 GPT-4'ün fiyatlandırması, token sayısına göre belirlenir ve modelin gücü ve doğruluğu, daha yüksek maliyetle birlikte gelir.
 • ⏱️ GPT-4'ün kullanım maliyeti, performans açısından Chat GPT'ye göre daha yüksektir, ancak kullanıcılar modelin gücünden ve doğruluğundan daha fazla faydalanabilir.

Q & A

 • GPT-4 nedir ve ne tür işlevler sunar?

  -GPT-4, Open AI tarafından piyasaya sürülen bir yapay zeka modelidir ve diğer modellerden farklı olarak metin ve görsel verileri işleyebilir. Örneğin, bir web sitesi şablonunu görüntü olarak tanıyarak kodlar üretebilir veya bir oyunun kodlarını söyleyerek size sunabilir.

 • GPT-4'ün Transformer mimarisine dayandığında neler anlamına gelir?

  -Transformer mimarisi, Google tarafından geliştirilmiş bir yapıdır ve özellikle dilden dile çeviri gibi görevlerde başarılı sonuçlar vermiştir. GPT-4, bu mimariyi kullanarak internetteki büyük verileri işleyerek eğitilmiştir.

 • GPT-4'ün önceki versiyonlarından farkı nedir?

  -GPT-4, önceki versiyonlarından farklı olarak metin, görsel ve video verileriyle çalışabilir. Ayrıca, parametre sayısı olarak GPT-3.5'ten yaklaşık 500 kat daha büyüktür.

 • GPT-4'ün akademik ve profesyonel sınavlarda nasıl başarı gösterdiğini açıklayın?

  -GPT-4, gerçek dünyadaki problemleri çözmekte insanın seviyesinde başarı göstermektedir. Akademik ve profesyonel sınavlarda da insanın seviyesinde başarılı olup, %80'i geçmeye ve bazı durumlarda %100'e yakın sonuçlar elde etmektedir.

 • GPT-4'e nasıl erişebileceğiz?

  -GPT-4'e erişim, Open AI'nin ücretli abonelik sistemi aracılığıyla mümkündür. Abone olduktan sonra doğrudan GPT-4'ü kullanabilir veya bekleme listesine katılarak erişim izni bekleyebilirsiniz.

 • GPT-4'ün fiyatlandırması nasıl?

  -GPT-4'ün fiyatlandırması, token sayısı üzerinden yapılmaktadır. Bir token metnin en küçük parçasıdır ve bir blog yazısı için gereken token sayısı yaklaşık 1600 kelimeye denk gelir. GPT-4'ün kullanım maliyeti, diğer modellerle kıyaslandığında daha yüksektir.

 • GPT-4'ün sınırlamaları nelerdir?

  -GPT-4, yüksek kapasitede olsa dahi doğruluk oranına ulaşamadığı için hala insanın öğretmesi ve düzeltmeleri gerekmektedir. Bu sınırlama, modelin daha doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi için geliştirilmesi gerektiğini gösterir.

 • GPT-4 ile bir web sitesi nasıl hızlıca oluşturulabilir?

  -GPT-4, web sitesi şablonunun fotoğrafını görsel girdi olarak alarak, gerekli kodları vererek renkli bir web sitesini oluşturmanızı sağlar. Bu sayede, kullanıcıların birkaç saniye içinde istedikleri web sitesini elde edebilecekleri bir süreçtir.

 • GPT-4'ün görsel ve metin verilerini işleyebilmesinin önemi nedir?

  -GPT-4'ün görsel ve metin verilerini işleyebilmesi, yapay zeka modellerinin daha geniş bir yelpazede ve daha karmaşık görevlerde kullanılabilirliğini sağlar. Bu, modelin daha fazla uygulama alanına sahip olmasına ve kullanıcıların daha fazla yararlanabileceği anlamına gelir.

 • GPT-4'ün kullanılması konusunda ne tür etik endişeler var?

  -GPT-4 gibi güçlü yapay zeka modellerinin kullanımında, doğru ve etik olmayan kullanımların önlemesi, gizlilik ve güvenlik konuları, yanı sıra yanlış bilgi yayılmasının önlenmesi gibi etik endişeler bulunmaktadır.

 • GPT-4'ün geleceği ve potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz?

  -GPT-4, şu anki teknolojik gelişmelerine göre büyük potansiyel ve gelecekte daha karmaşık görevlerin üstesinden gelmesi için geliştirilebilir. Ancak, bu gelişmelerin yanı sıra, etik ve insan hakları konularında da dikkatli olunması gerekmektedir.

Outlines

00:00

🚀 Introduction to GPT-4: A Multimodal AI Model

The first paragraph introduces GPT-4 as a highly anticipated AI model developed by OpenAI, marking a significant milestone in the field of deep learning. GPT-4 is distinguished by its multimodal capabilities, allowing it to process not only text but also visual inputs. An example given is its ability to transform a hand-drawn website template into a fully functional, colored website by analyzing a photograph of the template. Additionally, GPT-4 can generate code for creating games, just by being told the desired game, without the need for manual coding. The paragraph also teases further exploration of GPT-4's capabilities and a comparison with its predecessor, GPT-3.5.

05:01

📈 GPT-4's Capabilities and Comparison with GPT-3.5

The second paragraph delves into GPT-4's capabilities, emphasizing its ability to work with text, images, and video data, unlike its predecessor GPT-3.5 which only worked with text. It highlights the significant increase in parameters from 175 billion in GPT-3.5 to 100 trillion in GPT-4, making it approximately 500 times larger. The paragraph also discusses GPT-4's performance in complex conversations and problem-solving, demonstrating its reliability, creativity, and attention to nuance. Moreover, it presents GPT-4's academic and professional test-taking abilities, showing that it can achieve human-level performance despite having less capacity to solve real-world problems. A comparison with GPT-3.5 is made, and GPT-4 is shown to outperform it in various tests across different languages.

10:05

💡 Accessing and Utilizing GPT-4

The third paragraph focuses on how one can access GPT-4. It mentions that OpenAI has introduced a paid subscription model for accessing GPT-4, with a monthly fee of $20, allowing direct usage if one subscribes. For those not willing to pay, the option to join a waiting list is provided. Additionally, it is revealed that Microsoft's search engine, Bing, has integrated GPT-4, offering another avenue for access, albeit with the need to also join a waiting list. The paragraph concludes with a discussion on GPT-4's pricing structure, which is based on the number of tokens used, with examples provided to illustrate the cost for different lengths of text, and a comparison of the cost-effectiveness between GPT-4 and its predecessor.

Mindmap

Keywords

💡GPT-4

GPT-4, Open AI tarafından geliştirilen bir yapay zeka modelidir ve bu videoda sunulan en yeni sürümüdür. GPT-4, metin, görsel ve video verileriyle çalışabilir ve insan seviyesinde görevleri yerine getirebilir. Örneğin, bir web sitesi şablonunu görsel olarak tanıyarak, onu bir web sitesi olarak kodlayabilir veya bir oyunun kodunu istendiğinde verebilir. Bu, yapay zeka alanında büyük bir gelişme olarak görülüyor.

💡Transformers Mimarisi

Transformers Mimarisi, GPT-4'ün temelini oluşturan bir yapıdır. Bu mimari encoder (kodlayıcı) ve decoder (kod çözücü) yapılarından oluşur ve özellikle dilden dile çeviri gibi görevlerde başarılı sonuçlar vermiştir. GPT-4, bu mimariyi kullanarak internetteki büyük verileri işleyebilir ve bu sayede insan benzeri performans gösterir.

💡Parametre

Parametre, bir yapay zeka modelindeki öğrenme kurallarının sayısıdır. GPT-4'ün 100 trilyon parametresi var ve bu, GPT-3.5'ten yaklaşık 500 kat daha büyük bir yapıya sahip olduğu anlamına gelir. Bu büyüklük, GPT-4'ün karmaşık görevleri daha iyi işlemesini sağlar.

💡Kompleks Sohbetler

Kompleks Sohbetler, GPT-4'ün metin verileriyle çalışırken ortaya çıkan bir yeteneği ifade eder. Bu, GPT-4'ün basit sohbetlerden ziyade, karmaşık ve detaylı konuşmalar için daha güvenilir, kreatif ve nüanslı bir yanıtlar sunabilme kabiliyetidir.

💡Akademik ve Profesyonel Sınavlar

Akademik ve Profesyonel Sınavlar, GPT-4'ün insan seviyesinde başarı gösterebileceği alanları temsil eder. Videoda, GPT-4'ün akademik ve profesyonel sınavlarda insanın yanında kullanıldığında yüksek puan alabileceği gösterilmiştir.

💡Token

Token, GPT-4'ün kullanım maliyetlerini belirlemede kullanılan bir ölçü birimidir. Bir token, metnin en küçük parçasıdır ve bir sembol veya bir kelime olabilir. GPT-4'ün kullanım maliyeti, işlenecek token sayısına göre değişir.

💡Fiyatlandırma

Fiyatlandırma, GPT-4'ün kullanıma sunulduğu ve abonelerin bu hizmeti kullanmak için ödeyeceği ücretlerdir. Örneğin, bir abonenin aylık 20 dolar ödediği bir ücretli abonelik ile GPT-4'ü kullanabileceği belirtilmiştir.

💡Sınav Karşılaştırmaları

Sınav Karşılaştırmaları, GPT-4'ün performansını diğer yapay zeka modelleriyle ölçen bir yöntemdir. Bu, GPT-4'ün akademik ve profesyonel sınavlarda insanın yanında kullanıldığında nasıl başarılı olduğunu gösterir.

💡Yayın

Yayın, GPT-4'ün piyasaya sürüldüğü ve kullanıma sunulduğu anlamına gelir. Bu, yeni teknolojinin kullanıcılar tarafından erişilebilir hale gelmesi ve kullanılmasını sağlar.

💡Kodlama

Kodlama, GPT-4'ün görsel bir web sitesi şablonunu alarak, bunu bir web sitesi olarak kodlaması (yazısı) işlemidir. Bu, GPT-4'ün görsel ve metin verilerini kullanarak karmaşık görevleri yerine getirme becerisini gösterir.

💡Olağanüstü Durum Tanıma

Olağanüstü Durum Tanıma, GPT-4'ün bir görseldeki olağan dışı durumları belirleyebilme yeteneğidir. Örneğin, bir adamın taksinin arkasında ütüyor gibi absurd bir durumu algılayabilir ve bunu kullanıcıya açıklayabilir.

Highlights

GPT-4, yapay zeka alanında devrim yaratan son modeldir.

GPT-4, metin ve görsel verileri işleyebilen çoklu modeldir.

GPT-4, bir web sitesi şablonunu görsel olarak alıp kodlarını veren yeteneğe sahiptir.

GPT-4, oyun geliştirmek için kod yazmak istemiyorsanız oyunun kodlarını verebilir.

GPT-4 ile JavaScript ve HTML kodları kullanarak oyunlar geliştirebilirsiniz.

GPT-4, insan seviyesindeki görevleri yerine getirir ve Transformer mimarisine dayanır.

GPT-4, Google'ın 2017 yılında geliştirdiği modelden evrilmiştir.

GPT-4, metin sınıflandırma ve üretme gibi görevler için kullanılabilir.

GPT-4, internetteki büyük verileri kullanarak eğitilmiştir.

GPT-4, görsel ve metinsel verileri algılayarak ve özetleyebilen gelişmiş bir yapıya sahiptir.

GPT-4, akademik ve profesyonel sınavlarda insan seviyesinde başarı gösterir.

GPT-4, diğer akademik modellerle kıyaslandığında %80'i geçen başarılı sonuçlar elde ediyor.

GPT-4, metin tahmin ve doğru cevap bulma testlerinde diğer modellerden daha başarılıdır.

GPT-4, 26 dilde 24'ünde rakiplerinden daha iyi skorlar elde etmiştir.

GPT-4, bazı limitleri olsa dahi çok güçlü bir model olarak kabul edilmektedir.

GPT-4'e erişmek için OpenAI'ye abone olmayı veya bekleme listesine katılmayı seçebilirsiniz.

GPT-4, Bing gibi arama motorlarında da kullanılabilir.

GPT-4'ün kullanım maliyeti, token sayısına göre belirlenir ve farklı kullanım durumları için farklı fiyatlar mevcuttur.

GPT-4, diğer modellerle kıyaslandığında daha pahalı olsa da, daha doğru ve nüanslı sonuçlar verir.

GPT-4'ün güçlü yeteneklerini ve limitlerini değerlendirenler, ücretli abonelikle erişim değerini belirleyebilir.