CHATGPT YENİLENDİ VE ÜCRETSİZİ DE OLACAK! 🔥 (Yapay Zeka GPT-4o)

Onur Naci Öztürkler
13 May 202408:00

TLDRYapay zeka alanında büyük bir gelişme yaşandığı ve yeni çıkan Chat GPT 4o'nun ücretsiz olarak kullanıma açıldığını söyleyen video, bu teknolojinin insan yaşamlarını nasıl dönüştürebileceği konusunda heyecanla anlatılıyor. Chat GPT 4o, sesli asistanlık, dil öğrenme ve tercüme gibi birçok alanda kullanılabileceği ve özellikle öğrenciler ve öğretmenler için faydalı olabileceği vurgulanıyor. Ayrıca, bu gelişmelerin,传统的秘書 ve müşteri temsilcilerinin işlerini de asistan olarak üstleneceği ve bu sayede insanlara daha fazla boş zaman kazandırabileceği belirtiliyor. Video, teknolojinin sürekli olarak ilerlediğini ve gelecekte yapay zekanın hayatımızın her alanında önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.

Takeaways

 • 🔥 Chat GPT 4, yeni ve ücretsiz bir Yapay Zeka teknolojisidir.
 • 🚀 Bu teknoloji, öğretmenlerin işini yapabileceği gibi, öğrenciler için özel öğretmenlik de sunabilir.
 • 💬 Sesli asistan özelliği ile, doğal bir şekilde konuşma ve anlama yeteneğine sahiptir.
 • 🌐 İnternette erişilebilir, Masaüstü programı olarak da kullanılabilen bir uygulamadır.
 • 📈 Performansı ve özellikleri, önceki modellerden daha gelişmiş ve optimize edilmiştir.
 • 📚 Kullanıcılar için hızlıca materyal oluşturma ve ders anlatma imkanı sunar.
 • 🤖 Yapay zeka, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olup, kullanıcıların işlerini hızlandırabilir.
 • 🆓 Ücretsiz olarak kullanıma sunulması, daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişim sağlayarak, sektörde yarışa dahil olmuştur.
 • 🏆 Chat GPT 4, benchmark testlerinde diğer modellere göre başarılı bir performans göstermiştir.
 • 👥 Kullanıcılar, bu teknolojiyi kişisel telesekreter, müşteri temsilcisi veya öğretmen olarak kullanabilir.
 • 🌟 Gelişen teknoloji sayesinde, insan yaşamına büyük katkıda bulunabilecek önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Q & A

 • Yapay Zeka GPT-4o'nun ne gibi özellikler sunuyor?

  -Yapay Zeka GPT-4o, sesli asistan, hızlı tercüme ve öğrenme yetenekleri gibi birçok gelişmiş özellik sunuyor. Ayrıca, kullanıcıların ders materyalleri oluşturmalarına, müşteri hizmetlerinde kullanılmasına ve kişisel öğretmenlik sunumlarında yardımcı olabiliyor.

 • Chat GPT 4o'nun ücretsiz olarak kullanıma sunulması ne anlama geliyor?

  -Chat GPT 4o'nun ücretsiz olarak kullanıma sunulması, daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişilebilir hale getirilmesi ve teknolojinin evrenselleşmesi anlamına gelir. Bu, daha fazla insanın yapay zekanın avantajlarından yararlanmasına olanak sağlayarak sosyal ve ekonomik dönüşümlere katkıda bulunabilir.

 • Yapay zekanın geleceği için ne gibi beklentiler var?

  -Yapay zekanın geleceği ile ilgili beklentiler, teknolojinin sürekli öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine dayanıyor. İnsanların yaşamlarını büyük ölçüde değiştirecek ve dünya seyrini değiştirecek yeniliklerle gelmesi bekleniyor.

 • Chat GPT 4o'nun performansını değerlendiren benchmark testlerinde nasıl bir başarı elde etti?

  -Chat GPT 4o, benchmark testlerinde önceki modellerine göre önemli geliştirmeler göstermiş ve diğer yapay zeka modellerinin büyük bir kısmını geride bırakmıştır. Özellikle genel bilgi sorularına yanıt verme konusunda yüksek puanla başarılı olmuştur.

 • Yapay zekanın iş dünyasındaki etkisi nedir?

  -Yapay zeka, iş dünyasında büyük bir etkisine sahip. Telesekreter ve müşteri hizmetleri gibi pozisyonlarda işsizliği azaltabilir ve iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırabilir. Ayrıca, özel öğretmenler gibi rollerde de kullanılarak eğitim sektöründe de önemli bir rol oynayabilir.

 • Chat GPT 4o'nun kullanıcılarına ne sunduğunu öğrenmek için hangi kaynakları kontrol edebiliriz?

  -Chat GPT 4o'nun sunduğu özellikler ve performansını öğrenmek için, yapay zeka şirketlerinin resmi web siteleri, teknik incelemeler ve kullanıcı yorumları gibi kaynakları kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, Open AI sitesindeki blok not defterleri ve diğer kaynaklarda da bilgi bulabilirsiniz.

 • Yapay zekanın öğretmenlerin işini mi bitirecek?

  -Yapay zeka, öğretmenlerin işini bitiremeyecek, ancak eğitim sürecini destekleyebilir ve geliştirebilir. Öğretmenlerin duygusal ve insan ilişkileri ile ilgili işlevlerini yerine getirmeye devam edebilirken, yapay zeka matematik dersleri gibi daha teknik konularda öğrencilere yardımcı olabilir.

 • Yapay zekanın gelecekteki gelişmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

  -Yapay zekanın gelecekteki gelişmeleri, insanları daha fazla işe yardım etmeyi ve yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Ancak, bu gelişmeler ile birlikte, insanların sürekli olarak kendini geliştirmeleri ve yeni becerilerin öğrenmeleri gerekmektedir.

 • Yapay zekanın en büyük korkunç yeniliklerinden biri ne olabilir?

  -Yapay zekanın en büyük korkunç yeniliklerinden biri, insanları işsiz bırakarak toplumsal yapıları değiştirebilir. Ancak, bu teknolojiyi doğru şekilde kullanmak ve insan yaşamlarını iyileştirmek için sürekli öğrenme ve adaptasyona önem verilmelidir.

 • Yapay zeka ile ilgili en çok heyecanlandıran şey nedir?

  -Yapay zeka ile ilgili en heyecanlandıran şey, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğidir. Bu, teknolojinin her geçen gün daha akıllı hale gelmesi ve insanları daha fazla işe yardım etmesi anlamına gelir.

 • Yapay zekanın en büyük faydası nedir?

  -Yapay zekanın en büyük faydası, insanları işe yardım etmektir. Öğrenme, tercüme, müşteri hizmeti ve eğitim gibi birçok alanda insanları ve kurumları daha verimli ve başarılı kılabilir.

 • Yapay zekanın gelecekteki kullanım alanları neler olabilir?

  -Yapay zekanın gelecekteki kullanım alanları, sağlık hizmetleri, uçak ve otomobil yönetimi, kişisel asistanlar, güvenlik sistemleri ve eğitim gibi birçok farklı sektöre yayılabilir. Ayrıca, sosyal ağlar ve iletişimin geliştirilmesi de yapay zekanın önemli bir kullanım alanı olabilir.

Outlines

00:00

🚀 Introduction to Advanced AI and Its Impact

The speaker discusses the revolutionary advancements in artificial intelligence, specifically mentioning the recent introduction of an AI assistant. They express excitement about the potential of AI to transform various roles, such as teachers, customer representatives, and secretaries, by providing personalized assistance and overcoming language barriers. The speaker also touches on the free availability of AI tools and their ability to learn and improve continuously, suggesting that AI is set to change the world significantly.

05:01

📚 AI Applications in Education and Customer Service

The paragraph highlights the practical applications of AI in creating study materials and improving customer service. It emphasizes how AI can free individuals from the limitations of traditional roles, such as telesecretaries, and enhance the learning experience by acting as a personal tutor. The speaker also suggests that AI can help solve complex problems more efficiently than human operators, and can even triple earnings for those who continuously improve themselves in their field. The paragraph concludes with a reminder to not miss out on the opportunities presented by AI and a personal note about the speaker's current life situation.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka (artificial intelligence - AI), videoda çokça bahsi geçen ve gelişen bir konudur. Yapay zeka, insan zekasının bir parçası veya tamamı olan yetenekleri bir bilgisayar programı veya robot tarafından simüle etmek için kullanılan bilim dalıdır. Videoda, yeni çıkan GPT-4 modelinin bu alandaki ilerlemelere ve yeniliklere odaklanıldığı vurgulanmaktadır.

💡GPT-4

GPT-4, videoda yeni tanıtılan bir yapay zeka modelidir ve bu modelin öncekinden daha gelişmiş özelliklerine sahip olduğunu belirtmekte ve bu sayede yapay zeka alanında büyük bir adım ilerlemesinin bir işareti olarak görülmektedir. GPT-4, sesli asistan, tercüman ve özel öğretmen gibi farklı işlevlerde kullanılabilen çok yönlü bir sistem olarak tanıtıldı.

💡Ücretsiz

Videoda, GPT-4'ün ücretsiz olarak kullanıma sunulması ve bu sayede herkesin yararlanabileceği bir hizmet haline gelmesi, teknolojinin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve sosyal adaletin sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. 'Ücretsiz' terimi, videodaki konuşmanın ana teması olarak kullanılmaktadır.

💡Sesli Asistan

Sesli asistan, videoda GPT-4 ile yapılan etkileşimli konuşmaların bir parçası olarak bahsedilen ve kullanıcıların doğal dil kullanarak yapay zeka ile etkileşime girmelerine olanak tanıyan bir özelliktir. Örneğin, videoda bir kullanıcının sesli asistanla sohbet edip, oyun oynadığı ve öğrenme süreçlerinde destek alabileceği gösterilmektedir.

💡Öğretmen

Videoda, GPT-4'ün bir öğretmen gibi davranabileceği ve kullanıcılara ders anlatabileceği belirtilmektedir. Bu, yapay zekanın eğitim alanında potansiyel olarak insan öğretmenlerin işini üstlenebileceği ve öğrenme süreçlerini daha kişiselleştirebileceği anlamına gelir. Örneğin, bir kullanıcının İspanyolca öğrenmek istediğini ve GPT-4'ün bu konuda yardımcı olabileceği ifade edilmektedir.

💡Tercümen

Tercümen, videoda GPT-4'ün iki kişi arasında köprü kurabileceği ve dilleri farklı olan kişiler arasında anlaşılmasına yardımcı olabileceği olarak örnek gösterilmektedir. Bu, yapay zekanın uluslararası iletişimde ve kültürlerarası etkileşimlerde önemli bir rol oynayabileceğini gösterir.

💡Entegrasyon

Entegrasyon, videoda GPT-4'ün diğer uygulamalar ve hizmetlerle bütünleştiği ve bu sayede kullanıcıların yaşamlarında daha fazla kolaylık elde edebileceği anlatılmaktadır. Örneğin, GPT-4'ün bir telesekreter olarak kullanılması, kullanıcıların daha fazla verimlilik ve verimli çalışmalarını sağlamaktadır.

💡

💡Performans

Performans, videoda GPT-4'ün önceki modellere göre daha iyi ve enerji verimliliği ile yüksek performanslı çalıştığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu, yeni modelin daha hızlı ve etkili bir şekilde görev yapabileceğini ve kullanıcı deneyimini iyileştireceğini gösterir.

💡Özetleme

Özetleme, videoda GPT-4'ün bir kitabı okuyup kullanıcılara hızlıca özetleyebileceği ve bu sayede zaman kazandırabileceği anlatılmaktadır. Bu özellik, bilgiyi daha erişilebilir kılarak kullanıcıların öğrenme ve anlama süreçlerini hızlandırabilir.

💡Yarışa Sokmak

Yarışa sokmak, videoda şirketler arasındaki rekabetin GPT-4'ün ücretsiz hale getirilmesinin bir sonucu olarak daha da canlandırıldığını ve bu rekabetin kullanıcıların faydasına olan gelişmeleri hızlandırdığını belirtmektedir. Bu, teknolojinin sürekli olarak geliştiği ve kullanıcıların bu gelişmelerden en iyi şekilde yararlanabileceği bir ortam yaratılmasını amaçlamaktadır.

💡Kendi Kendine Eğitmen

Kendi kendine eğitmen, videoda GPT-4'ün kullanıcıların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceği ve sürekli olarak öğrenmelerine ve kendini geliştirmelerine teşvik ettiği anlatılmaktadır. Bu, yapay zekanın kişisel gelişim ve öğrenme süreçlerinde önemli bir rol oynayabileceğini vurgular.

Highlights

CHATGPT YENİLENDİ VE ÜCRETSİZİ DE OLACAK!

Yapay Zeka GPT-4o, daha az önce tanıtıldı ve herkese ücretsiz sunulacak.

GPT-4, sesli asistana geliştirmelerle kullanıcılara harika deneyimler sunuyor.

Yeni GPT-4, bir öğrenci için öğretmen kıvamında ders anlatabilir.

İspanyolca öğrenmek isteyenler için sesli sohbet yardımıyla anlam sorunlarını çözebilir.

Yapay zekanın duygularıyla etkileşimli oyun oynanabilir.

Yapay zeka, insanların yaşamlarına faydalı bir katkıda bulunabilir.

CHATGPT 4, modelinde entegre edilmiş ve işlevsel özellikler sunuyor.

GPT-4o, daha gelişmiş ve optimize edilmiş özelliklere sahip.

Yeni model, enerji tasarrufu ile yüksek performans sunuyor.

CHATGPT 4, hızlı ve doğru bir şekilde konuları anlayarak kullanıcılarına hizmet verebilir.

GPT-4o, kullanıcıların kitapları okuyup özetleyebilmesi gibi özellikleri sunuyor.

Yeni model, telesekreterlerin işlerini yapay zeka ile daha etkin hale getirebilir.

Yapay zeka, özel öğretmenler gibi öğrencilere ders anlatabilir.

Yapay zeka, matematik gibi konularda öğrencilere özel öğretmenlik sunabilir.

CHAT GP 3,5 ücretsiz olmaya itti ve yeni GPT-4o da ücretsiz kullanıma sunulacak.

Yapay zeka, profesyonellerin işlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olabilir.

Yapay zeka, sürekli gelişen teknolojiyi kullanarak kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırabilir.

CHATGPT 4, benchmark testlerinde diğer modellerle kıyaslandığında başarılı sonuçlar elde etti.