Herkes İşsiz Kalmayacak! ChatGPT 4o Denemeleri: Vaatler ve Gerçekler

Technopat
14 May 202406:45

TLDRChat GPT 4.0 sürümü ile gelen yenilikler ve avantajlar üzerine tartışılmıştır. Yenilikler arasında geliştirilmiş dil anlayışı, çok dilli destek, güncellenmiş bilgi tabanı ve hız performans iyileştirmeleri bulunmaktadır. Bu sürüm, kullanıcılarla daha etkili ve verimli etkileşim kurma imkanı sunuyor. Ayrıca, sistemin sınırlı olduğu ve erişim zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, teknolojinin, özellikle enterprise kullanımda daha güvenilir olmasını ve bu nedenle daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Son olarak, kullanıcıların yeni sürümün genel kullanıma açılmasını ve yeniliklerle ilgili deneyimlerini paylaşmalarını bekliyor.

Takeaways

 • 🚀 Chat GPT 4.0 sürümü, gerçek zamanlı çeviri ve özel ders verme gibi yeniliklerle sunuldu.
 • 📈 Yeni sürüm, geliştirilmiş dil anlayışı ile metinleri daha iyi anlayarak tutarlı yanıtlar vermektedir.
 • 🌐 Çok dilli destek, Türkçe dahil olmak üzere birçok dili daha akıcı ve doğal bir şekilde iletişim kurabilir.
 • 📚 Bilgi tabanı güncellenmiştir ve kullanıcılara daha geniş ve güncel bilgi sunma yeteneğine sahip.
 • 🔍 Kişiselleştirilmiş yanıtlar sunarak kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirilmiş deneyimler sağlar.
 • ⚡ Hız ve performans iyileştirmeleri ile kullanıcı deneyimi artırıldı ve uygulama daha hızlı ve verimli çalışıyor.
 • 🔄 GPT 3.5 sürümünden itibaren yüklenme arttığı için erişim zor olmuş, ancak GPT 4.0 daha güvenilir ve enterprise kullanıma uygun.
 • 👥 Sistemde fazla yüklenme nedeniyle, gerçek bir çevirmen her an erişilebilir değil, ancak GPT 4.0 bu konuda daha iyi.
 • 🖼 Sürüm 4.0, görsel video algılama ve görme engelli kullanıcılar için görseli sese çevirme gibi yeni özellikler sunuyor.
 • 💬 İnsanlarla daha insanca iletişim kurma ve duygusal konuşmalar için GPT 4.0'ın insan-makine arayüzü daha avantajlı.
 • ⏱ Şu anda GPT 4.0'a erişim mümkün olmadığı için birçok kullanıcının deneyimi olumsuz etkileniyor, ancak gelecekte yaygın kullanım bekleniyor.

Q & A

 • Chat GPT 4.0 sürümü ile ne gibi yeni özellikler sunuyor?

  -Chat GPT 4.0 sürümü, geliştirilmiş dil anlayışı, çok dilli destek, güncellenmiş bilgi tabanı, kişiselleştirilmiş yanıtlar ve hız ve performans iyileştirmeleri gibi yeni özellikler sunuyor.

 • Chat GPT 4.0'ın dil anlayışı ve yanıtları nasıl gelişti?

  -Chat GPT 4.0'ın dil anlayışı, metinleri daha iyi anlayarak ve daha tutarlı yanıtlar vererek gelişti.

 • Chat GPT 4.0 hangi dillere destek veriyor?

  -Chat GPT 4.0, Türkçe dahil olmak üzere birçok dilde daha akıcı ve doğal bir iletişim kurabilmektedir.

 • Chat GPT 4.0'ın bilgi tabanı nasıl güncellendi?

  -Chat GPT 4.0'ın bilgi tabanı, daha geniş ve güncel bilgileri sunabilmek için güncellendi ve kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor.

 • Chat GPT 4.0'ın performans iyileştirmeleri nelerdir?

  -Chat GPT 4.0'ın performans iyileştirmeleri, daha hızlı ve verimli çalışarak kullanıcı deneyimini artırıyor.

 • Chat GPT 4.0 ile kullanıcıların etkileşimi nasıl etkili ve verimli hale getirilebilir?

  -Chat GPT 4.0 ile kullanıcıların etkileşimi, insana daha benzeyen iletişim ve duygusal konuşmalar sayesinde etkili ve verimli hale getirilebilir.

 • Chat GPT 4.0'ın mevcut durumu nedir?

  -Şu anda Chat GPT 4.0, herkes tarafından denediği için erişmek imkansız hale gelmiştir.

 • Chat GPT 4.0'ın genel kullanıma açılırken ne tür değişiklikler bekleniyor?

  -Chat GPT 4.0'ın genel kullanıma açıldığında, işlemci maliyeti ve işletme maliyeti göz önünde bulundurularak daha ucuz bir model sunulması bekleniyor.

 • Chat GPT 4.0'ın özelliklerden bir kısmı, matematik çözme ve programlama gibi alanlarda nasıl başarılıdır?

  -Chat GPT 4.0'ın özelliklerden bir kısmı, matematik çözme ve programlama gibi alanlarda daha iyi başarı göstermektedir.

 • Chat GPT 4.0'ın insana daha benzeyen iletişim ve duygusal konuşmalar konusunda nasıl avantajlıdır?

  -Chat GPT 4.0, insan makine arayüzü olarak ses, diyalog ve görüntü çevirilere dahil daha duygusal ve insani tepkiler vererek, insanla daha insanca bir iletişim kurabilmektedir.

 • Chat GPT 4.0'ın yaygın kullanımını ne gibi değişikliklerle bekleyebiliriz?

  -Chat GPT 4.0'ın yaygın kullanımını, teknolojik alanlar, eğitim, ve sosyal etkileşimlerde büyük değişikliklerle bekleyebiliriz.

 • Chat GPT 4.0 ile canlı bir şekilde nasıl etkileşim sağlanabilir?

  -Chat GPT 4.0 ile canlı bir şekilde etkileşim sağlanabilir; örneğin, canlı çeviri, özel ders verme ve ekrandaki görüntülerin anlaşılması gibi işlemler yapılabilir.

Outlines

00:00

🚀 Introduction to AI Technologies and Chat GPT 4.0

The video introduces the advancements in artificial intelligence and machine learning, specifically focusing on the new features of Chat GPT 4.0. The host, Ali Güngör, discusses how the latest version of Chat GPT has improved language understanding, multilingual support, and personalized responses. It also highlights the enhanced speed and performance, which contribute to a better user experience. Ali also mentions the ability of the AI to perform real-time translations and even give private lessons, showcasing its versatility. The video also touches on the limitations of the previous version, GPT 3.5, and how the new version aims to be more reliable and efficient.

05:02

💬 Chat GPT 4.0's Human-like Interaction and Accessibility

This paragraph delves into the human-like interaction capabilities of Chat GPT 4.0, emphasizing its advantages in converting speech, dialogue, and visual cues into more emotional and human-like responses. The host ponders whether the latest version has an advantage over its predecessor and discusses the current state of accessibility due to high demand. It mentions the need for more investment in AI for it to become a reliable tool accessible to everyone. The video also addresses the limitations and the negative impact on user experience due to the system's current high load. Lastly, it explores the potential widespread impact of the 4.0 model and invites viewers to share their thoughts on whether they have tried or plan to use Chat GPT 4.0.

Mindmap

Keywords

💡Chat GPT 4.0

Chat GPT 4.0, videoda bahsedilen bir yapay zeka teknolojisidir. Bu teknoloji, gelişmiş dil anlayışı ve daha tutarlı yanıtlar sağlama yeteneğine sahip olup, kullanıcılarla daha etkileşimli bir iletişim kurabilir. Örneğin, videoda, 'Chat GPT 4.0 sürümündeki yeniliklerin kısa bir özeti' şeklinde bahsedilmiştir ve bu yenilikler arasında 'daha iyi anlamış dil anlayışı' ve 'daha kişiselleştirilmiş yanıtlar' bulunmaktadır.

💡Yenilikler

Yenilikler, videoda sunulan ve tartışılan yeni özellikler ve gelişmeler anlamına gelir. Örneğin, 'Chat GPT 4.0 sürümündeki yeniliklerin kısa bir özeti' şeklinde kullanılmıştır. Bu yenilikler, kullanıcı deneyimini artıran ve yapay zeka teknolojilerinin daha etkileşimli hale getiren özelliklerdir.

💡Geliştirilmiş Dil Anlayışı

Geliştirilmiş Dil Anlayışı, yapay zeka teknolojilerinin doğal dil işleme konusundaki ilerlemeyi ifade eder. Bu, makinelerin doğal dillerde daha iyi anlam ve yanıtlar sağlamalarını sağlar. Videoda, 'Chat GPT 4 metinleri daha iyi anlıyor ve daha tutarlı yanıtlar veriyor' şeklinde belirtilmiştir.

💡Çok Dilli Destek

Çok Dilli Destek, bir teknolojinin veya uygulamanın, farklı dilllerde kullanıcılarla etkileşim kurma yeteneğine işaret eder. Videoda, 'Türkçe dahil birçok dilde daha akıcı ve doğal bir şekilde iletişim kurabiliyor' şeklinde kullanılmıştır ve bu, kullanıcıların farklı dillere daha geniş erişimi anlamına gelir.

💡Güncellenmiş Bilgi Tabanı

Güncellenmiş Bilgi Tabanı, bir sistemin veya uygulamanın içeriğinin sürekli olarak yenilendiğini ve güncel tutulduğunu ifade eder. Bu durum, kullanıcıların daha geniş ve güncel bilgilere erişebilmelerini sağlar. Videoda, 'daha geniş ve güncel bilgi sunabiliyor' şeklinde bahsedilmiştir.

💡Hız ve Performans

Hız ve Performans, bir sistemin veya uygulamanın ne kadar hızlı ve verimli çalıştığını ifade eder. Bu, kullanıcı deneyimini artıran önemli bir faktördür. Videoda, 'daha hızlı ve verimli çalışıyor' şeklinde belirtilmiştir ve bu, kullanıcıların daha hızlı yanıtlar alabileceği anlamına gelir.

💡Yaygın Erişim

Yaygın Erişim, bir teknolojinin veya hizmetin herkesin kullanımına açık olduğunu ifade eder. Videoda, 'herkes için kullanıma sunulmasıyla birlikte işler daha ilginç bir hal aldı' şeklinde kullanılmıştır. Bu, teknolojinin daha geniş kitlelere ulaştığı ve daha fazla insanın yararlanabileceği anlamına gelir.

💡Görsel İşleme

Görsel İşleme, bir sistemin veya uygulamanın görsel verileri analiz edebilme ve anlayabilme yeteneğine işaret eder. Videoda, 'görsel video algılayabiliyor, gördüklerini tasvir edebiliyor' şeklinde bahsedilmiştir. Bu, özellikle görme engelli kullanıcılar için faydalı olan bir özelliktir.

💡Yapay Zeka

Yapay Zeka, makinelerin öğrenme, karar verme ve insan benzeri görevleri yerine getirme yeteneğine sahip olmalarıdır. Videoda, 'Yapay Zeka teknolojilerini konuşuyoruz' şeklinde kullanılmıştır. Bu, geleceğin teknolojileri ve insanların bu teknolojilerle nasıl etkileşim kurabileceği üzerine odaklanıldığını gösterir.

💡Etkileşimli İletişim

Etkileşimli İletişim, kullanıcıların bir sistem veya uygulama ile canlı ve sürekli bir şekilde etkileşim kurabilmelerini ifade eder. Videoda, 'kullanıcılarla daha etkili ve verimli etkileşim kurmasını sağlıyor' şeklinde belirtilmiştir. Bu, kullanıcı deneyiminin daha kişiselleştirilmiş ve insan gibi bir iletişimin sağlanabileceği anlamına gelir.

💡Tasarım ve Maliyet

Tasarım ve Maliyet, bir teknolojinin veya hizmetin sunulduğu biçimi ve bu hizmetin sağlanması için gereken ekonomik kaynakları ifade eder. Videoda, 'arka planda işletme maliyeti var, işlemci maliyeti var' şeklinde bahsedilmiştir. Bu, teknolojinin daha geniş bir kitleye sunulabilmesi için gerekli olan yatırımların ve maliyetlerin önemli olduğunu gösterir.

Highlights

Chat GPT 4.0 sürümü, gerçek zamanlı çeviri ve özel ders verme gibi yenilikleri sunuyor.

Chat GPT 4.0, dil anlayışı ve tutarlı yanıtlar sunarak metinleri daha iyi anlıyor.

Çok dilli destek, Türkçe dahil olmak üzere birçok dilde daha akıcı ve doğal iletişime olanak sağlıyor.

Güncellenmiş bilgi tabanı, kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirilmiş yanıtlar sunuyor.

Hız ve performans iyileştirmeleri, kullanıcı deneyimini artırıyor.

Chat GPT 4.0, kullanıcılarla daha etkili ve verimli etkileşim kurma imkanı sunuyor.

GPT 3.5 sürümü, ücretsiz olarak sunulduğundan büyük taleple karşılaştı.

Türkçe, İtalyanca ve Almanca dillerine örnek olarak çeviri becerileri gösteriliyor.

Sistemler aşırı yüklendiği için erişilebilirlik sınırlarına sahip.

Gerçek bir çevirmen gibi kültürel normlara saygı gösterirken hareket eder.

Chat GPT 4.0, matematik çözme ve programlama gibi farklı işlevlerde başarılı.

Ses, diyalog, görüntü çeviriler ve duygusal konuşmalar gibi insana daha insanca bir iletişim sunuyor.

Chat GPT 4.0, genel kullanıma açılacağında işlemci ve tesis inşa etme maliyetleriyle ilgili.

Görsel video algılama ve görme engelli için görsel sese çevirme gibi yeni özellikler sunuyor.

Chat GPT 4.0, demoda gösterilen özelliklerde hız ve tepkisellik ile başarılı.

GPT 4.0, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilecek erişim hatası ve yavaşlıklarla karşı karşıya.

Chat GPT 4.0, canlı çeviri ve ders verme gibi etkileşimli özelliklerle kullanıcılara hizmet vermeye hazır.

Chat GPT 4.0, yaygın kullanıma sunulduğunda birçok alanda değişiklikler getirecek potansiyeli gösteriyor.